Uitvaartspreker. Regie, tekst, samenstelling.

uitvaartsprekerUitvaartspreker, net een beetje anders

Aan het afscheidsritueel van een uitvaart willen mensen op persoonlijke wijze vorm en inhoud geven. Tegelijkertijd zijn het enorm drukke dagen. Ik kan zorg uit handen nemen en de regie van de uitvaart op me nemen. In overleg met familie en vrienden komen tot een evenwichtig en mooi programma.

Mijn sterke punt is hulp bij het schrijven van teksten, of ik schrijf -na een gesprek- de gehele tekst. Misschien mag er naast de traan, ook een (glim)lach bestaan… Zonder verdriet weg te duwen, kan dat een uitvaart completer maken. Uiteindelijk gaat het om het vormgeven van een bij de overledene passend geheel. Ik vind dit buitengewoon dankbaar werk om te doen.

  • Na een gesprek met de familie/vrienden, schrijf ik teksten en leg deze voor. Desgewenst voer ik het woord, of een deel ervan.
  • Ik denk mee over de samenstelling van het geheel: de locatie, de opstelling en het programma: een afwisseling van tekst, muziek en beeld.
  • Tarief in overleg, al naar gelang wat nodig is.

Trailer/pitch, krijg een indruk van mij als uitvaartspreker:

Referenties:

“Als uitvaartspreker – Hester sprak de hele dienst-  sprak ze aangenaam rustig en heel duidelijk. Ze was niet opvallend aanwezig, maar er staat wel iemand. Ze stelde zich heel integer op.” Olga de Jager, Coöperatie DELA

“Mede dankzij Hester als uitvaartspreker was het een waardig afscheid. Haar inbreng was groot, ook in de voorbereiding. Helder, rustig en verbindend.” Trudy Koning

“Hester stelde tijdens het voorbereidende gesprek de juiste vragen. Wat ze tijdens de dienst vertelde, was mijn moeders verhaal. De anekdotes toverden zo nu en dan een glimlach op de gezichten van de aanwezigen: een juiste balans tussen het verdriet van nu en de vreugde uit het verleden.” Jeroen Beelen

“Hester verstaat de kunst te luisteren en de gevoelens achter de verhalen te pakken”. Harald Rossing

Samenwerking met uitvaartondernemers:

Jurgen Theunissen uitvaartzorg: www.jurgentheunissenuitvaartzorg.nl (Arnhem)
Klopper en Kramer www.kk.nl (Nijmegen)
www.wenz-uitvaart.nl (Arnhem)
www.dela.nl/uitvaartverzorging/barbara-dela (Nijmegen)
www.monuta.nl/uitvaart-regelen/monuta-bij-jou-in-de-buurt/monuta-dieren

Samenwerking met derden:

Beeldpresentatie: grafisch vormgeefster www.gabriellethijsen.nl
Live-muziek: pianiste, zangeres www.elkejansen.nl.
Bloemen, net een beetje anders: www.debloembinderij.com
As verstrooien, net een beetje anders: www.laatstevlucht.nl